Automatczna sprzedaż miejsc targowych

» Zdjęcia

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

      Pobieranie opłat targowych bezpośrednio przez kontrolerów niesie ze sobą zagrożenia wynikające z braku możliwości pełnej kontroli nad przebiegiem transakcji.

      Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku jest zautomatyzowania przebiegu transakcji dzierżawy miejsca targowego jak i zautomatyzowanie kontroli kupców poprzez pracownika targowiska.
Na terenie Targowiska instalujemy Automat do sprzedaży miejsc targowych. Kupiec dokonaniu wyboru określonego miejsca lub typu miejsca. Kupiec wnosi w automacie odpowiednią kwotę w bilonie lub banknocie i otrzymuje pokwitowanie opłaty (bilet), w postaci wydruku z opisem i kodem kreskowym w którym jest zawarta informacja o czasie i wykupionym miejscu.
Kontroler sprawdzający Kupców jest wyposażony w mobilny terminal przy pomocy którego skanuje pokwitowanie opłaty(bilet).
Administrator strefy ma informacje o ilości wykupionych miejsc w danym okresie oraz o ilości sprawdzonych pokwitowań (biletów).


Zalety systemu:
Zwiększenie zysków z opłat targowych poprzez wyeliminowanie możliwości sprzedaży miejsca bez wydania bloczka (likwidacja czynnika ludzkiego w procesie sprzedaży). Np. Administrator poprzez porównanie wydruku raportów wie, że w określonym dniu sprzedano 100 miejsc i również wie, że kontroler sprawdził tylko np. 90 z nich a powinien 100.
Administrator targowiska może ustalić dowolną opłatę taryfową. Oprogramowanie pozwala na tworzenie kombinacji wysokości opłaty np. w zależności od branży sprzedawanych produktów i od rodzaju punktu handlowego z którego prowadzona jest sprzedaż (np. z ręki, sprzedaż z ziemi, ze stołu handlowego, ze stoiska, , ze straganu handlowego, z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego itp).
Zaletą systemu jest jego prostota i funkcjonalność, możliwość łatwego generowania raportów i zestawień bezpośrednio z Automatu, jak i terminala mobilnego a co najistotniejsze, wyeliminowanie czynnika ludzkiego z procesu przyjęcia opłaty za miejsce targowe.


Opis automatycznego systemu sprzedaży miejsc targowych.
Automatyczny system sprzedaży miejsc targowych w nowo powstałym obiekcie Placu targowego z składa się z:
1. Kasy automatycznej umożliwiającej przyjęcie zapłaty oraz wydruk potwierdzenia wykupu miejsca na dany okres z kodem kreskowym.
2. Osłony kasy automatycznej (jeśli konieczna).
3. Terminal mobilny wyposażony w skaner kodu kreskowego do kontroli potwierdzeń wykupu miejsc targowych.
4. Tablica informacyjna z planem miejsc targowych oraz ich numeracją.
5. Oprogramowanie do zarządzania zainstalowane w kasie automatycznej oraz terminalu mobilnym.


Opis działania:
Każde miejsce targowe może być zaznaczone oraz oznaczone unikatowym numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Sprzedawca w kasie automatycznej umieszczonej na placu targowym, wprowadza numer interesującego go miejsca targowego, oraz (jeśli administrator wprowadzi taką możliwość) datę jego wykupu. System naliczy opłatę za dany okres, zgodnie z ustalonym przez Administratora cennikiem.
Administrator targowiska może ustalić dowolną opłatę taryfową. Oprogramowanie pozwala na tworzenie kombinacji wysokości opłaty np. w zależności od branży sprzedawanych produktów i od rodzaju punktu handlowego z którego prowadzona jest sprzedaż (np. z ręki, sprzedaż z ziemi, ze stołu handlowego, ze stoiska, , ze straganu handlowego, z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego).
Kupiec może wybrać określona taryfę w zależności od potrzeb i wnieść stosowną opłatę targową.
Sprzedawca wnosi opłatę wyświetloną na ekranie kasy automatycznej.
Opłata może być przyjęta zarówno w bilonie jak i banknocie.
Kasa automatyczna wydaje resztę.
Po wniesieniu opłaty, kasa automatyczna drukuje potwierdzenie wykupu na którym znajduje się kod kreskowy, data wykupu, nr miejsca, nazwa Administratora targowiska. System może nadzorować wykup miejsc tak, aby w danym okresie czasu, wykup możliwy był tylko jednego miejsca z określonym numerem. (aby jedno miejsce nie było sprzedane dwu krotnie).
Sprzedawca z wykupionym miejscem rozpoczyna handel.
Kontroler sprawdza, przy wykorzystaniu terminala mobilnego, każde wykupione miejsce poprzez zeskanowanie kodu z potwierdzenia wykupu.
Administrator systemu może cyklicznie sprawdzać kontrolera, drukując z terminala mobilnego raport, ilu sprawdzeń Sprzedawców dokonał kontroler.

Rodo DEJW 28.05.2018

W związku z wejściem w życie z dniem dzisiejszym (25.05.2018r) przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochr ...

zobacz więcej
Montaż parkomatów w Nowym Targu 21.12.2017

Montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia strefy płatnego parkowania w Nowym Targu. Wszystkie parkomaty posiadają możliwość płatności kartą zbliżeniową. ...

zobacz więcej
System parkingowy Firmy DEJW zaprojektowany i zainstalowany w Radomskim Szpitali Specjalistycznym. 21.12.2017

System parkingowy Firmy DEJW zaprojektowany i zainstalowany w Radomskim Szpitali Specjalistycznym. ...

zobacz więcej
System Płatności Mobilnych w Strefach Płatnego Parkowania DEJW. 29.09.2016

System Płatności Mobilnych w Strefach Płatnego Parkowania DEJW. ...

zobacz więcejCopyright © 2024 dejw.pl wizyt dzisiaj (2024-04-17) : 26 | wizyt ogółem : 640374 | ilość osób online: 2 Realizacja: Intellect.pl